Stypendium szkolne

Po odbiór stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr 2020/2021 zapraszamy do sekretariatu uczniowskiego (pokój nr 12) od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00.

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium, powinni mieć z sobą pisemną zgodę rodzica!