VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Społeczeństwo w obiektywie”

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich.

Zasady konkursu w skrócie
Tematem konkursu jest współczesne społeczeństwo.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Zdjęcia można przesyłać do 15 grudnia 2021 r.

Więcej szczegółów [tutaj]