Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – Sesja 1: ZIMA 2022

W dniach 10.01.-01.02.2022 r. odbywać się będą egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1: ZIMA 2022.

Szczegóły dotyczące organizacji i przeprowadzenia tych egzaminów zamieszczone są poniżej.
Informacje dotyczące sesji 1_ZIMA_2022 r.