DEKLARACJE NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE/EGZAMIN ZAWODOWY Sesja 2. LATO: czerwiec-lipiec 2022 r.

Informujemy o konieczności składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy w sesji 2. LATO: czerwiec-lipiec 2022 r.

Deklaracje wraz z ewentualnymi załącznikami należy składać do p. Wandy Nowak (pokój nr 13 lub sala 28A) do dnia 7 lutego 2022 r. do godziny 15:00.

UWAGA:
– Uczniowie ubiegający się o dostosowanie warunków egzaminu dołączają do deklaracji odpowiednie dokumenty.
– Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/ egzamin zawodowy w sesji 2. LATO: czerwiec-lipiec 2022 r. zdają tylko uczniowie, którzy w terminie złożyli deklaracje! 
– Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe! W przeciwnym przypadku, uczeń powtarza klasę!