UKRAINA – pomoc uchodźcom i mieszkańcom Ukrainy, którzy utracili swój dom

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, organizuje zbiórkę, która zostanie przeznaczona na doraźną pomoc najbardziej potrzebującym.

W najbliższym czasie szkoła spodziewa się również napływu uchodźców (głównie kobiet i dzieci), którzy zostaną rozlokowani m.in. w budynkach szkoły.

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup żywności, środków czystości, odzieży, leków i innych artykułów pierwszej potrzeby czy niezbędną pomoc finansową.

Więcej szczegółów [tutaj]