Zielona Przystań – Świetlica dla dzieci z Ukrainy

Serdecznie dziękujemy uczniom i uczennicom
z Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie za pomoc
w organizacji zajęć dla dzieci w Zielonej Przystani oraz pomoc w przygotowaniu terenu do zabaw na zewnątrz. Pomagali nam: Alicja Rozborska kl. 3tcdg
Patrycja Zapora kl. 1tc3 Natalia Łosiewicz kl. 1tc3 Martyna Szybińska kl. 1tc3 Karol Pietranik kl. 1tc3 Vladlen Priadko kl. 1tc3 oraz ich opiekunka
Anna Milczewska nauczycielka języka angielskiego.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za ciepło i troskę o losy dzieci z Ukrainy!