Stypendium szkolne

Drodzy Uczniowie!
Po odbiór stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za I semestr 2021/2022 zapraszamy do sekretariatu uczniowskiego (pokój nr 12) od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.30.

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium, powinni mieć z sobą pisemną zgodę rodzica (lub prosimy o wiadomość od rodzica na LIBRUSIE do: Sekretariat).