Rekrutacja

Szanowni Kandydaci,

W dniach 16.05.2022 r – 20.06.2022 r. należy wypełnić w elektronicznym systemie rekrutacji [patrz tutaj] i złożyć w szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z ewentualnymi załącznikami.

W naszej szkole wniosek można złożyć osobiście w pokoju nr 12 w godzinach 9:00-15:00 lub elektronicznie z wykorzystaniem jednego ze sposobów elektronicznego uwierzytelnienia.