Podziękowanie dla klasy 4tr2

W ramach wspomnienia twórczych działań
uczniów klasy 4tr2 prezentujemy kolaż fotograficzny wykony w czasie zajęć z fotografii reklamowej
w studio w szkole.