Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Wiktoria Rużańska z klasy 4tc2 zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”.