Rekrutacja

Drodzy Kandydaci,

W dniach od 24 czerwca do 13 lipca zapraszamy do szkoły w celu złożenia kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia, czyli świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Ze względu na to, że zaświadczenia będą dostępne od 8 lipca możliwe jest osobne dotarczenie tych dokumentów lub przyniesienie kompletu. Zachęcamy także do przesyłania ich w wersji elektronicznej na adres rekrutacja@zspoligraf.pl. Przypominamy, że kopie dokumentów muszą posiadać pieczątkę i podpis dyrektora szkoły podstawowej, potwierdzające ich zgodność z oryginałem.

W tym terminie zapraszamy także osoby, chcące skorzystać z możliwości zmiany preferencji lub złożenia wniosku po raz pierwszy. W celu anulowania akceptacji wniosku, złożonego w naszej szkole, należy przedstawić podanie o anulowanie akceptacji wniosku, podpisane przez opiekuna prawnego kandydata.

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej 24 czerwca to 12:00-15:00, a w dniach od 26 czerwca do 13 lipca – 9:00-15:00.