Ogłoszenie dla Rodziców

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
w dniu 7 września br. odbędzie się pierwsze zebranie wychowawców
z rodzicami.
Serdecznie zapraszamy w tym dniu Wszystkich Rodziców na godzinę 17.00 do Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie.

Po spotkaniach z wychowawcami serdecznie zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców na godzinę 18.30 do świetlicy szkolnej.