Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”

Komitet Organizacyjny Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” uprzejmie
zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu.
Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

Ideą Konkursu jest:

  • poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o geografii Polski i świata;
  • aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie
    i honorowanie ich osiągnięć;
  • rozwijanie wśród młodzieży pasji do zwiedzania, podróżowania
    i odkrywania różnorodnych miejsc i zakątków Polski i świata.

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym z zakresu geografii Polski i świata.

Koszt udziału w konkursie wynosi 12,00zł.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli geografii: Pani Agaty Imbor-Jedlińskiej (sala 106) i Pani Beaty Kołuckiej (sala 102) do dnia 03 października br.
do godziny 10. Zgłosić można się też za pośrednictwem dziennika elektronicznego Synergia Librus do jednej z wymienionych Pań.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu [tutaj]