Pilna informacja dla Rady Rodziców

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
w dniu 04 października br. (tj. we wtorek) odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.
Serdecznie zapraszamy w tym dniu przedstawicieli Rady Rodziców na godzinę 18.00 do sali 28A
w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.