Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta”

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”
w Grodzisku Mazowieckim uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta”.
Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej
ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Ideą Konkursu jest:

  • upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego;
  • aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć;
  • poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu:

  • teście konkursowym z zakresu przyrody, biologii oraz ochrony środowiska;
  • konkursie prac indywidualnych.

Koszt udziału w konkursie wynosi 12,00zł.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych: Pani Beaty Kołuckiej (sala 102) i Pani Agaty Imbor-Jedlińskiej (sala 106) do dnia 06 października br. do godziny 13. Zgłosić można się też
za pośrednictwem dziennika elektronicznego Synergia Librus do jednej
z wymienionych Pań.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu [tutaj]