Fotorelacja z I Mazowieckiego Przeglądu Małych Form Teatralnych

W sobotę 1 października 2022 roku odbył się I Mazowiecki Przegląd Małych Form Teatralnych organizowany przez Centrum Kultury w Raszynie,
w którym wziął udział Teatr Gryf, inicjując tym samym swoją działalność
w nowym roku szkolnym. Teatr Gryf zaprezentował się wśród dorobku artystycznego amatorskich zespołów teatralnych działających
w placówkach oświatowych, kulturalnych i opiekuńczych na terenie województwa mazowieckiego. Serdeczne gratulacje i podziękowania dla Mateusza Michewicza i Alicji Kaja za etiudę „Związki i bezzwiązki”.