Konkurs dla zawodu Technik Reklamy – SUPER NAGRODY Odebrane

Drodzy Uczniowie,

zapraszamy Was do udziału w konkursie pn. „Społeczne i ekologiczne problemy współczesnego świata”. Konkurs odbędzie się w ramach Festiwalu Reklamy Społecznej „Trzy Światy”. Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Zespół Szkół Przemysłu Mody i  Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie oraz Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie. Prospołeczne i proekologiczne zaangażowanie
na stałe wpisało się w życie społeczne, w tym w strefę kultury. Społeczne kampanie reklamowe mają na celu uwrażliwienie szerokiego grona odbiorców na zagadnienia związane z problemami społecznymi i ekologicznymi, z którymi spotkać się możemy we współczesnym świecie. Konkurs „Społeczne
i ekologiczne problemy współczesnego świata” skierowany jest do uczniów
i studentów z terenu całej Polski.
Celami Konkursu są:
a) Uwrażliwienie młodych ludzi – uczniów oraz studentów na współczesne problemy społeczne i ekologiczne oraz zaangażowanie ich w samodzielne kreowanie komunikatów mających zwrócić uwagę otoczenia na te zagadnienia.
b) Zwrócenie uwagi na fakt, że zarządzanie marketingiem we współczesnym turbulentnym otoczeniu zyskało nowe znaczenie, a jego istotnym elementem jest uwzględnianie odpowiedzialności społecznej w polityce firm.

c) Spojrzenie na problematykę potrzeb społecznych, poszanowania ekologii oraz dbałości o jakość życia przyszłych pokoleń przez pryzmat reklamy.

Forma konkursu obejmuje dwie kategorie: film reklamowy i plakat reklamowy.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie www.3swiaty-fest.pl

Osoby zainteresowane zapraszamy o zgłaszanie się do Pana Rafała Michno.