Nowe szkolenia w projekcie Poligrafia XXI wieku!!!

W ramach projektu „Poligrafia XXI wieku” rozpoczynają się indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, zajęcia z obróbki audiowizualnej oraz szkolenie z autoprezentacji i wizerunku, według zamieszczonych harmonogramów.

  1. Doradztwo zawodowe. Plan zajęć indywidualnych.
  2. Harmonogram indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym.
  3. Harmonogram indywidualnych zajęć z psychologiem.
  4. Harmonogram szkolenia z autoprezentacji i wizerunku.
  5. Harmonogram zajęć z obróbki audiowizualnej.