Warsztaty firmy AGFA

W dniu 13.05.2014r.
Pan Krzysztof Sadziński z firmy AGFA przeprowadził z uczniami klasy 2tc1 szkolenie na temat impozycji,
w szerszym kontekście uwarunkowań współczesnego prepressu.