Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci rozpoczyna rekrutację do programu pomocy

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga
w rozwoju uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu

Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla ucznia powinny wpłynąć do Biura Funduszu do końca czerwca. Uczniów zgłaszają szkoły, rodzice, znajomi. Można się również zgłosić samodzielnie.

W tym roku rekrutacja po raz pierwszy przez internet.

 Więcej:http://fundusz.org/