Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej,
szkolna komisja rekrutacyjna ogłosi 3 lipca o godz.16.00

Ogłoszenie list odbędzie się w formie wywieszenia ich w holu głównym siedziby szkoły. Listy będą zawierały imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.