Konkurs ofert

Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, ul. Stawki 14
ogłasza konkurs ofert na
najem i prowadzenie bufetu szkolnego.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Najem i prowadzenie bufetu szkolnego” należy składać w sekretariacie szkoły (pokój nr 16) do dnia 22 sierpnia 2014 r. do godz. 10.00. Szczegóły oferty w załączniku.

Załącznik

  1. Konkursu ofert „Najem i prowadzenie bufetu szkolnego”