Komputer i bezpłatny dostęp do Internetu

8 września 2014 r. rozpoczęła się II tura naboru uczestników do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”

Nabór wniosków będzie trwał w okresie 8 – 30 września, do godziny 15.00

Miejscem składania wniosku w przypadku ucznia I klasy szkoły ponadgimnazjalnej jest gimnazjum, które ukończył w roku szkolnym 2013/2014. Osobą uprawnioną do wypełnienia i złożenia wniosku jest rodzic/opiekun prawny ucznia.

Do pobrania

1. Informacje o projekcie: http://argos.um.warszawa.pl/
2. Formularz wniosku w wersji elektronicznej: http://wniosek.argos.um.warszawa.pl/