POCZET SZKOŁY!!!

UWAGA ! ! !

CHĘTNI by reprezentować Naszą szkołę
w Poczcie Sztandarowym Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, proszeni są o zgłaszanie się do nauczyciela WF i opiekuna Pocztu Sztandarowego
p. Bartosza Piotrowskiego.

Po zamknięciu listy chętnych, Rada Pedagogiczna wybierze uczniów którzy będą zajmowali to zaszczytne stanowisko. Zachęcam w szczególności uczniów klas drugich.

Zapisy do 03.10.2014r.
Dziękuję Piotrowski Bartosz.