Trening Wzmacniający Umiejętności Wychowawcze

Pedagog szkolny Pani Tamara Lang zaprasza Rodziców na Trening Wzmacniający Umiejętności Wychowawcze.
Spotkania będą odbywały się w szkole
w dniach: 25.09., 02.10., 16.10., 23.10.
i 30.10.2014 r.

Wszystkie spotkania odbywają się
w czwartki w godzinach 16:00 – 19:00
w sali nr 2 na parterze.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt
z pedagogiem szkolnym Panią Tamarą Lang pod numerem telefonu 22 831 52 61.