Wyniki konkursu ofert

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakupienie sprzętu komputerowego potrzebnego do zajęć praktycznych w zawodzie technik organizacji reklamy w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Stawki 14

Załącznik
1.Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert