Trening Umiejętności Społecznych z elementami Treningu ART

Pedagog szkolny Pani Tamara Lang zaprasza Uczniów na Trening Umiejętności Społecznych
z elementami Treningu ART !! !! !!

Zajęcia prowadzone będą w pierwszym semestrze dla uczniów klasy 1tc1 !! !! !!
Spotkania będą odbywały się dla grupy pierwszej
w piątki w godzinach 08:00 – 9:40, dla drugiej grupy w poniedziałki w godzinach 13:35 – 15:10.
Trening będzie realizowany w terminie od 26.09.2014 r.
do 14.11.2014 r.