Zapraszamy na koncert patriotyczny …

Zarząd Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warschau i Dyrekcja Muzeum Niepodległości zapraszają na koncert patriotyczny dla upamiętnienia Ofiar Obozu KL Warschau, który odbędzie się w gmachu Muzeum Niepodległości
w Warszawie, Aleja Solidarności 62, w dniu 11 października 2014 r. o godz. 17.00,
z okazji 70 rocznicy wyzwolenia obozu przez Batalion AK „Zośka”.
Program koncertu przewiduje recytacje utworów poetyckich wybitnych twórców, którzy
w czasie okupacji niemieckiej oddali życie za wolność Polski oraz wykonanie pieśni religijnych i patriotycznych przez Warszawski Chór POLONIA.

Koncert ma również charakter edukacyjny i w związku z tym nasze zaproszenie kierujemy szczególnie w stronę młodego pokolenia, by stale czerpało z bogactwa cnót i talentów młodych twórców tamtych czasów.
Zapraszamy młodzież gimnazjalną i licealną stolicy wraz z jej wychowawcami, pracującymi nad kształtowaniem charakterów swoich podopiecznych.

***

Na koncercie można będzie zaopatrzyć się w najnowszą książkę o realizowanym przez Niemców planie zagłady stolicy Polski w latach 1939-1944 oraz w prospekt, zawierający krótkie biografie prezentowanych poetów, teksty ich utworów poetyckich i pieśni.