Żegnamy Antoniego Olszewskiego

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci
przyjaciela naszej Szkoły

Pana Antoniego Olszewskiego ps. Wilk.


Nota biograficzna
Plut. pchor. Antoni Olszewski „Wilk” urodził się 9.09.1923 r. w Sobocie. Początkowo służył w plutonie 1744 por. „Hańczy” – J. Anczykowskiego z 10 kompanii „Kordian”. Od czerwca 1944 r. współdziałał z plutonowym „Tadeuszem Hawelanem”, do którego dostał przydział w Powstaniu Warszawskim. 1.08.1944 roku włączył się do działań kompanii „Kordian” w Ursusie w lasach Sękocińskich i Chojnowskich. Brał udział w konspiracji w Oddziale osłonowym por. „Torpedy” – K. Jackowskiego jako jego zastępca, w odtworzonym Kedywie KG AK w Częstochowie, a następnie przy Szefie Obsz. Centralnego Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. W PRL był więźniem politycznym (więziony w latach 1949 – 1955). Przewodniczący Środowiska Żołnierzy Baonu AK „Miotła”.