Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Ślubowanie uczniów klas pierwszych
oraz uroczyste wręczenie nagród nauczycielom
i pracownikom szkoły było głównym punktem tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Za wybitne osiągnięcia na rzecz warszawskiej oświaty Nagrodą Burmistrza Dzielnicy Śródmieście uhonorowane zostały: Pani wicedyrektor Władysława Łysek-Frączek oraz nauczyciel Pani Aneta Frel.

Za bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych i maturalnych oraz wzorową pracę na rzecz rozwoju szkoły Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Poligraficznych otrzymało 11 nauczycieli i 3 pracowników obsługi.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.