Wyniki konkursu ofert

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do zajęć praktycznych w kwalifikacji A.25
w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Stawki 14

Załącznik
1. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert