Zakończenie realizacji projektu „Poligrafia XXI wieku” …

Projekt „Poligrafia XXI wieku” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był w okresie
od 01.08.2011 r. do 30.04.2014 r.
Łącznie w III cyklach szkoleniowych uczestniczyło 200 uczniów, którzy wzięli udział w następujących szkoleniach:
• z grafiki komputerowej
• z branżowego języka angielskiego
• na cyfrowym symulatorze offsetowym
• na cyfrowym symulatorze fleksograficznym
• z podstaw obróbki audiowizualnej
• z autoprezentacji i pozytywnego wizerunku w relacjach zawodowych
• z doradztwa zawodowego
Zajęcia były przeprowadzane jako zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie, którzy mieli frekwencję na zajęciach co najmniej 80% i zdali egzamin końcowy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za udział i zaangażowanie.