Sowa matematyczna

Dnia 09.12.2014 r. organizowana jest Ogólnopolska Olimpiada „Sowa Matematyczna” !!!
Uczniów zainteresowanych konkursem zapraszam na spotkanie organizacyjne w dniu 12.11.2014 r., w sali 207 o godz. 11.35.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie www.sowa-mat.pl

Jolanta Głazowska