Projekt „Akademia Zawodu” powstał z inicjatywy dyrektora szkoły p. Izabeli Grzegrzółki i realizowany jest od listopada 2014 r.
Jego cele to:

  • urozmaicenie zajęć lekcyjnych poprzez spotkania ze specjalistami, udział w warsztatach i konferencjach,
  • przekazanie wiadomości i ciekawostek zawodowych wykraczających poza program nauczania w ramach dodatkowych szkoleń i zajęć pozalekcyjnych,
  • korelacja umiejętności wynikających z podstawy programowej z wymaganiami rynku pracy,
  • prezentowanie i promocja umiejętności zawodowych uczniów

Instytucje współpracujące ze szkołą przy realizacji projektu to:

  1. Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW.Szkolenia i wykłady  w ramach cyklu „Konfrontacje Poligraficzne”
  2. Firma Digiprint  PL i EskoSzkolenia z projektowania opakowań w programie ArtiosCAD
  3.  Agfa GraphicsWarsztaty i wykłady w ramach „Dni otwartych Agfa Graphics”
  4. Firma Aviva – szkolenia z oprogramowania OpenText Exstream

Zapraszamy Rodziców, Absolwentów i firmy zainteresowane bardzo dobrym przygotowaniem przyszłych kadr, do współtworzenia zajęć w ramach Akademii.

Koordynatorem projektu jest kierownik szkolenia praktycznego p. Małgorzata Pedrycz.

W sprawach Akademii można kontaktować się z nauczycielami lub koordynatorem bezpośrednio w szkole lub mailowo na adres: kierownik@zspoligraf.pl
(wpisując temat maila „Akademia zawodu”,  w treści należy podać imię i nazwisko nauczyciela, do którego kierowana jest korespondencja”)