Konfrontacje Poligraficzne – Controlling Finansowo-Operacyjny…

W dniu 20 listopada 2014r. uczniowie klasy
3 tr1
uczestniczyli w konferencji
pt. „Controlling Finansowo-Operacyjny w Przedsiębiorstwach Poligraficznych” w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.
W prezentacjach została omówiona koncepcja controllingu oraz jego znaczenie dla każdej firmy i organizacji. Dodatkowo przedstawione zostały sposoby rozliczania kosztów pośrednich w kalkulacji oraz rola kontrolera w całym procesie controllingu finansowego. Controlling w swej istocie stał się wsparciem, „partnerem” w prowadzeniu każdego biznesu. Jego funkcją jest dostarczanie informacji zarządczej oraz pomoc w podejmowaniu kluczowych decyzji. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uczestnictwa uczniów kl. 3 tr1
w konferencji.
Opiekun młodzieży: p. Grażyna Kołynicz.
Udział w konferencji w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej