Egzamin zawodowy A.54 – sesja styczniowa

Przypominamy uczniom klas 3tc1 i 3tc2 o zbliżającym się terminie egzaminu poprawkowego z kwalifikacji A.54
Część pisemna
8 stycznia 2015 r.
godz. 10:00
sala nr 71

Zdający zgłaszają się na egzamin o godz. 9:15
Po egzaminie wracają na lekcje.
Część praktyczna
13  stycznia 2015 r.
pierwsza zmiana godz. 9:00 – zdający zgłaszają się na egzamin o godz. 8:15
druga zmiana godz. 15:00 – zdający zgłaszają się na egzamin o godz. 14:15

Szczegółowe informacje o egzaminie praktycznym (podział uczniów na sale i zmiany) w pokoju nr. 13 u p. Małgorzaty Pedrycz. Na egzamin pisemny i praktyczny należy przyjść z dokumentem tożsamości.

Uczniowie, którzy nie zdają poprawki, lekcje mają zgodnie z planem.