Oskar Rykowski niezwykle aktywny działacz MRDŚ …

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście
Miasta Stołecznego Warszawy

wyraża podziękowania dla
Pani Izabeli Grzegrzółki,
Dyrektora Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie za wydelegowanie do MRDŚ
Oskara Rykowskiego
,
ucznia klasy 2tr1.


Oskar od października 2014 roku bardzo aktywnie działa na rzecz Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście, jako reprezentant Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Na początku kadencji został wybrany na Przewodniczącego Komisji ds. Promocji Młodzieżowej Rady, a od niedawna pełni także funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Organizacji Wyścigu Kolarskiego.
Do najważniejszych działań Oskara należy przygotowanie budżetów obu komisji, zaplanowanie działań promocyjnych Młodzieżowej Rady, administracja stroną internetową
i kontami organizacji na portalach społecznościowych. Za niezwykle aktywną działalność na rzecz Młodzieżowej Rady, Oskar Rykowski został wyróżniony, jako jeden
z najaktywniejszych radnych, otrzymując Pochwałę Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy (na dzień dzisiejszy pochwałę otrzymało dwóch radnych).

Oskarowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na niwie społeczno-politycznej.