Unieważnienie przetargu – dystrybucja i dostawa energii cieplnej

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i dystrybucję energii cieplnej.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania