Stypendia dla uczniów

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce można odebrać w sekretariacie uczniowskim w dniach 23 – 27 lutego w godz. 7.30-15.30