Program Stypendialny Indeks Start2Star – do 1300 zł miesięcznie

Fundacja im. Lesława A. Pagi jest Organizatorem projektu Indeks Start2Star. Całkowitym Fundatorem stypendiów jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.

O uzyskanie stypendium w ramach programu „Indeks Start2Star” możesz ubiegać się, jeśli:

  • Jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;
  • W bieżącym roku szkolnym przystąpisz do zdawania egzaminu maturalnego;
  • Możesz pochwalić się dobrymi wynikami w nauce –w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskałeś średnią minimum 4,0;
  • Po uzyskaniu świadectwa maturalnego będziesz starać się o przyjęcie na wyższą uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Aktywnie działasz po zajęciach lekcyjnych;
  • W Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 1000 PLN od dwóch lat podatkowych.

Więcej informacji na stronie:
http://www.paga.org.pl/projekty/indeks_start2star?preview=1