Zapraszamy na Trening Wzmacniający Umiejętności Wychowawcze !!!

DROGI RODZICU NASTOLATKA !!!
Serdecznie zapraszamy na Trening Wzmacniający Umiejętności Wychowawcze.
W czasie zajęć będziecie Państwo mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę
i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, lepiej porozumiewać się z dziećmi. Spotkania stanowią także forum wymiany wiedzy i doświadczeń między rodzicami.
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową.
Terminy spotkań: 16.03., 23.03., 30.03., 13.04., 20.04. 2015 roku w godzinach
16:00 – 19:45 w szkole, pokój nr 2.

Zapisy przyjmuje pedagog Tamara Lang, pod numerem telefonu 22 831 52 61 lub osobiście w godzinach pracy.