Trening Umiejętności Społecznych z elementami TZA …

Trening Umiejętności Społecznych
z elementami Treningu Zastępowania Agresji
dla młodzieży klasy 2 td będzie realizowany w szkole od 09.03.2015r.
do 22.05.2015r. Zajęcia odbywają się we wtorki 11:55 – 12:40, czwartki 14:30 – 15:15 oraz w piątki 8 – 8:45.
Zajęcia prowadzi pedagog Tamara Lang