Organizacja pracy szkoły w czasie matur

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 23/2014 z dnia 25 września 2014 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych jest:

  • w Technikum Poligraficznym 6 maja 2015 r.

W pozostałe dni matur, w Technikum zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

W Zasadniczej Szkole Poligraficznej nie ma dni wolnych od zajęć dydaktycznych. We wszystkie dni matur zajęcia odbywają się zgodnie z planem, w tym również zajęcia praktyczne w firmie Edelmann Poland