Kondolencje

Pani
Reginie Kaźmierczak
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach, po stracie
Taty
składają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Pracownicy Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie