Uwaga Uczniowie !!!

Uczniowie, którzy nie mają jeszcze wpisanego nr PESEL
na odwrocie legitymacji szkolnej proszeni są o zgłaszanie się
do sekretariatu uczniowskiego (pokój nr 12).

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów legitymacje bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne
i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.