Organizacja pracy szkoły w dniach egzaminów

W dniach 15 – 24 czerwca 2015 r. w szkole odbywają się egzaminy zawodowe.
Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 8/2015, dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:
W technikum: 16, 17, 19, 23, 24 czerwca
W szkole zasadniczej: 19, 23, 24 czerwca

W pozostałe dni egzaminów zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

Więcej o dniach wolnych w roku 2014/2015