Miły gest klasy 3zd …

19 czerwca 2015 roku klasa 3zd, dziękując za trzyletnią współpracę, przygotowała wspólnie z wychowawczynią Panią Katarzyną Drewniak-Haggis miłą niespodziankę dla wszystkich nauczycieli. Była ona w postaci tortu. Sprawiła ogromną radość całej Radzie Pedagogicznej.
Za co serdecznie dziękujemy klasie 3zd
i Pani Kasi !!!