Drugi etap rekrutacji do klas pierwszych

W dniach 26 i 29 czerwca 2015 r.
w godz. 11.00 – 16.00 kandydaci składają  świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminów gimnazjalnych
(kopie lub oryginały) .

Dokumenty przyjmowane są w sali nr 20