Zmiany w statucie szkoły

W związku z koniecznością dostosowania Statutu Technikum Poligraficznego do obowiązujących przepisów prawa oświatowego tj.

Przedstawiamy projekt zmian w statucie Technikum.[tutaj]

Uwagi i propozycje zmian prosimy przekazywać na adres mailowy szkoły sekretariat@zspoligraf.pl do 28.08.2015 r.
W temacie maila należy podać „Zmiany w statucie”. W treści maila należy podać dane osoby zgłaszającej uwagi tzn. imię i nazwisko, klasa w przypadku ucznia. W sytuacji kiedy zgłaszającym jest rodzic należy podać imię i nazwisko rodzica, imię i nazwisko ucznia i klasę. Uwagi i propozycje zmian należy załączyć w oddzielnym pliku jako załącznik do maila.