STYPENDIUM SZKOLNE 2015/2016

Kryterium dochodowe dla stypendium szkolnego:

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), tj. 456 zł (514 zł od 1 października 2015 roku).

Termin składania wniosków w szkole upływa 15 września 2015 roku
W szkole składają wnioski uczniowie mieszkający na terenie Warszawy.

Pliki do pobrania